FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

REGULAMIN STUDIA TATUAŻU KLAWY SMOK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz akceptacji jego warunków.
2. Tatuaże wykonujemy osobom, które ukończyły 18 rok życia.
3. Studio ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
4. Studio zastrzega sobie prawa do wykonanych zdjęć, projektów i tatuaży.
5. Wnioski, skargi lub reklamacje prosimy kierować wyłącznie poprzez social media (Facebook, Instagram)

REZERWACJA TERMINU/ ZADATEK

1. Rezerwacji terminu można dokonać osobiście w studiu, telefonicznie lub poprzez kanały social media (FB, IG).
2. Wstępną rezerwację należy potwierdzić poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać w studiu lub przelewem.
3.Minimalna kwota zadatku wynosi 100 zł.
4. Zadatek jest odliczany od finalnej ceny za usługę tatuażu.
5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
6. Zadatek przepada, jeśli klient nie stawi się w wyznaczonym terminie i nie poinformuje studia o zmianie daty maksymalnie tydzień przed umówionym terminem.
7. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu danego dnia jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
8. W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.

PROJEKT TATUAŻU

1. Projekt na sesje przygotowywany jest najwcześniej na dzień przed umówionym terminem.
2. Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów.
3. Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od klienta.
4. Nie wykonujemy wzorów innych artystów.
5. Wszystkie wykonane przez nas projekty, wzory i tatuaże objęte są prawem autorskim.

WIZYTA W STUDIU/ ZABIEG TATUOWANIA

1. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
2. W studiu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania środków odurzających.
3. Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia ” Zgoda na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studiu i jest wypełniane przed sesją.
4. Klient ma obowiązek poinformować studio o wszelkich dolegliwościach i schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu w wyznaczonym dniu.
5. Studio zapewnia sterylność używanych narzędzi i materiałów. 6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. 7. Na sesję nie przeprowadzamy zwierząt oraz dzieci. 8. Na sesji można stawić się z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.

INFORMACJE PO ZABIEGU

1. Po wykonanym zabiegu tatuowania klient otrzymuje instrukcje pielęgnacji tatuażu – w formie ustnej i pisemnej.
2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad zawartych w instrukcji pielęgnacji.
3. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
4. W przypadku wątpliwości związanych z procesem gojenia, klient może w każdej chwili skontaktować się ze studium.
5. Ewentualne poprawki, wynikające z konieczności dopracowania tatuażu i są zgłaszane maksymalnie do 3 miesięcy od daty wykonania tatuażu, są bezpłatne.

VOUCHERY/ BONY PODARUNKOWE

1. Studio posiada w swojej ofercie vouchery/ bony podarunkowe na tatuaże.
2. Bon upominkowy jest ważny 3 miesiące od daty zakupu. 3. Cena minimalna voucheru wynosi 100 zł.
4. Rezerwowanie terminu sesji w przypadku bonu podarunkowego podlega tym samym zasadom, co zwykła rezerwacja daty, nie wymaga jednak wpłaty zadatku.
5. Istnieje możliwość przekazania voucheru innej osobie niż ta, która widnieje na bonie, jednak należy tę kwestie skonsultować wcześniej ze studiem.
6. Niewykorzystany w terminie bon przepada.

WYCENA TATUAŻU/ SESJI

1. Studio nie posiada cennika usług.
2. Każdy wzór wyceniany jest indywidualnie.
3. Cena minimalna wynosi 250 zł.
4. Cena sesji całodziennej wynosi 1200 zł.
5. Sesja całodzienna trwa od godziny 10:00 do godziny 16:00/17:00. W szczególnych przypadkach długość sesji może ulec zmianie.
6. Wycena dokonywana jest na podstawie rozmiaru, kolorystyki, stopnia skomplikowania i stylu. Przy rozbudowanych projektach cena finalna rozkładana jest na kilka sesji całodziennych. Ilość sesji ustala tatuator.